On-Nederlandse taferelen in de Biesbosch


Boswachter Joey Braat van Staatsbosbeheer beschrijft de broedende vogelkolonies in de Biesbosch als ‘on-Nederlands’. Het nationaal park is het tafereel van een unieke ontwikkeling waar vijf kolonies van verschillende vogelsoorten samen broeden op een eiland. Een opmerkelijke aanwezigheid is de zeldzame koereiger. Om de rust in het gebied te bewaren, houdt Braat de exacte broedplek geheim, omdat deze vogelsoorten juist voor de rust komen.


Tijdens een telling op het eiland waren boswachter Braat en zijn collega’s onder de indruk van het schouwspel. Drie soorten reigers, aalscholvers en lepelaars broedden in elkaars nabijheid, wat zeer bijzonder is, aangezien deze vogels normaal gesproken afzonderlijk broeden. Met name de aantallen zijn indrukwekkend.


Positieve trend


Het eiland huisvest momenteel 215 paren lepelaars, 662 paren aalscholvers, 73 paren blauwe reigers, 43 paren zilverreigers en één paar koereigers. Het is zeldzaam in Nederland om deze soorten samen in kolonies te zien broeden. Vooral de aanwezigheid van drie verschillende reigersoorten is opmerkelijk. Er is een positieve trend gaande, waarbij het aantal broedende vogels blijft toenemen. Het is niet nodig om naar het eiland te gaan om te genieten van de resultaten van het broedwerk. Langs de Noordwaard bij Werkendam kun je alle vogelsoorten observeren. De jonge lepelaars zijn al uitgevlogen en de kleine zilverreigers gaan daar nu op zoek naar voedsel. Wat deze kolonie extra bijzonder maakt, is dat je het spektakel goed van veraf kunt aanschouwen.


Het bericht On-Nederlandse taferelen in de Biesbosch verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 27-07-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.